Medlem

Medlemsavgiften är 50 kr/person och kan betalas in på bankgiro 793-1975. Glöm inte skriva ditt namn på inbetalningen, så att vi vet vems medlemsavgift betalats. Vi har dessutom fått ett Swishnummer 123 651 8849 som man kan använda. Även här ska man ange medlemmarnas namn i meddelandet.

Bli medlem

 

Medlemsavgiften kan även betalas kontant vid årsmötet. Mer information hittar du här.

Föreningen grundades år 1923 och har idag ca 100 aktiva medlemmar. Föreningen ordnar ett antal olika aktiviteter under året.

  • Utmärkning av gamla torp och backstugor samt insamling av fakta kring torpen och de människor som har levt och verkat där.
  • Samverkar med andra föreningar vid Bellö dagen i fornminnesparken.
  • Arrangemang på Sveriges Nationaldag.
  • Arrangerar varje år Bellö marknad. Marknaden äger rum den första torsdagen i augusti månad och marknadsplatsen är Bellö fornminnesgård i Bellö kyrkby. Marknadsansvarig är ordf. Anders Andersson Tel. +46(0)730-278501 E-post
  • Deltar i Eksjö kommuns hembygdsråd och dess arbete.
  • Deltar vid Arkivens dag.