Fornminnesparken

På Nordiska museets 50-årsdag den 24 oktober 1923 stiftades Bellö fornminnesförening på initiativ av dåvarande komminister Carl Ekholm. Samma år skänkte nämndemannen Frans Pettersson från Ugglarp en visthusbod daterad med årtalet 1682. Boden flyttades till Bellö kyrkby och uppsattes nära Bellö mo gamla marknadsplats.

Visthusboden. Foto: J.Lönnroth 2015

En ryggåsstuga stående på den sk. Målarbacken i Hjältevad, inköptes år 1924 och flyttades år 1925 till Bellö.

Ryggåsstugan. Foto: J.Lönnroth 2015

En loftbod till inköptes i Kollstorp Edshult och flyttades till fornminnesparken i Bellö 1933.

Loftboden Foto: J.Lönnroth 2015

Föreningen övertog 1947 en vattenkvarn av ägaren till Långasjögle by, men den skall stå kvar på sin plats 50 meter från landsvägen till Långasjögle by.

Vattenkvarnen i Långasjögle. Foto: J.Lönnroth 2015.

År 1948 fick föreningen av Bellö kommun den gamla salpetersjuderiladan, som uppsattes vi forngården. Men den stora snönederbörden vintern 1950-1951 rasade den samman helt och en del där förvarade körredskap gick till spillo

De i fornminnesparken förvarade föremålen är till största delen insamlade långt innan föreningen bildades. Redan på 1880–90-talet samlade A.G.Andersson från Hässleberg, äldre hushållsföremål och från början av 1900-talet fortsatte sonen Gottfrid Andersson, så att redan vid starten fanns närmare 1 000 föremål.

Visning av hembygdsgården och dess samlingar kan arrangeras via kontakt med föreningens ordförande.

Salpetersjuderiladan Foto: J.Lönnroth 2015