Fornminnesparken

På Nordiska museets 50-årsdag den 24 oktober 1923 stiftades Bellö fornminnesförening på initiativ av dåvarande komminister Carl Ekholm. Samma år skänkte nämndemannen Frans Pettersson från Ugglarp en visthusbod daterad med årtalet 1682. Boden flyttades till Bellö kyrkby och uppsattes nära Bellö mo gamla marknadsplats.

Visthusboden. Foto: J.Lönnroth 2015

Denna ryggåstuga (även kallad målstugan) kommer ursprungligen från Målarbacken i Hjältevad. Bellö fornminnesföreningen köpte stugan 1924 för 40 kr, varefter den plockades ner och flyttades till Bellö fornminnespark, var den finns ännu idag. Stugan upprustades i början av 1990-talet, först med att renovera taket. Efter det renoverades stugans inre. Det sägs att denna ryggåsstuga är från slutet av 1700-talet och som var bebodd fram till början av 1900-talet.

Den siste som bodde i torpet var f.d. soldaten Johan August Jonsson Jarl med familj.

Ryggåsstugan ursprungligen från Målarbacken i Hjältevad. Foto: J.Lönnroth 2015

En loftbod till inköptes i Kollstorp Edshult och flyttades till fornminnesparken i Bellö 1933.

Loftboden Foto: J.Lönnroth 2015

Vattenkvarnen i Långasjögle torde vara byggd efter år 1816 (exakt årtal saknas). Den användes flitigt på 1800-talet. Kvarnen står kvar på sin ursprungliga plats ca 50 meter från byvägen till Långasjögle, strax utanför Bellö kyrkby.  Bellö fornminnesförening övertog ansvaret år 1947 över vattenkvarnen av ägaren till Långasjögle by. Kvarnen har idag ett kulturhistoriskt värde.

Vattenkvarnen i Långasjögle. Foto: J.Lönnroth 2015.

År 1948 fick föreningen av Bellö kommun den gamla salpetersjuderiladan, som uppsattes vi forngården. Men den stora snönederbörden vintern 1950-1951 rasade den samman helt och en del där förvarade körredskap gick till spillo

De i fornminnesparken förvarade föremålen är till största delen insamlade långt innan föreningen bildades. Redan på 1880–90-talet samlade A.G.Andersson från Hässleberg, äldre hushållsföremål och från början av 1900-talet fortsatte sonen Gottfrid Andersson, så att redan vid starten fanns närmare 1 000 föremål.

Visning av hembygdsgården och dess samlingar kan arrangeras via kontakt med föreningens ordförande.

Salpetersjuderiladan Foto: J.Lönnroth 2015