Klockargården

Bellö församlings förvärv av Klockargården har en intressant historia. Kronan sålde en del av sina gårdar till bönder som då kom att äga sin jord (skattehemman) och fick behålla den så länge de kunde betala skatt (ränta). Av en avskrift från 1936 av ett köpebrev, bevarat på Landsarkivet i Vadstena, framgår att detta kronohemman först köpts av rusthållaren Daniel Swensson i Boarp som mot kvitto från 2 maj 1718 betalat 50 daler silvermynt. Kammarkollegiet hade dock inte gått med på detta köp. Bellö församling tycks ha klagat och anmält att man själva ville köpa gården till klockarbostad, vilket kammarkollegiet gått med på.

Under 1990-talet diskuterades livligt vad församlingen skulle göra med Klockargårdens mangårdsbyggnad som stått tom sedan den sista arrendatorn Henrik Roland (1903-1994) hade avlidit. Klockargården rustades upp och försågs med nytt tak, nya vindskivor, fönster, dörrar, skorsten, plåt och groventré. Bellö föräldraförening önskade hyra Klockargården för dagisverksamhet. Ett hyreskontrakt upprättades att gälla under tio är från och med 1 oktober 1998. Föräldraföreningens medlemmar fortsatte med upprustningen, främst genom omfattande ideella insatser.  Klockargården såldes och är idag i privat ägo.

Klockargården i Bellö Foto: J Lönnroth (2015)