Kontakt

Kontaktpersoner

Ordförande: Anders Andersson, tel. 073-0278501
Sekreterare och webbansvarig: Saimy Swärd, 076-1270235
Kassör: Alfhild Hammarström, tel. 076-7322195

E-post: kontakt (snabela) bellofornminne.se
Postadress: Bellö Fornminnesförening, Hässleberg 4, 575 98 Hjältevad

Visning av hembygdsgården och dess samlingar kan arrangeras via kontakt med föreningens ordförande.

Styrelsen 

Ordförande: Anders Andersson
Sekreterare: Saimy Swärd
Kassör: Alfhild Hammarström

Ordinarie ledamöter:  Alfhild Hammarström, Eva-Lena Johansson, Peter Gunnarsson, Gunnar Dahlén, Håkan Johansson och Saimy Swärd
Suppleanter: Erika Melander, Marianne Hammarström, Johanna Lönnroth
Revisorer: Anette Nilsson, Sören Evertsson, suppleant Hjördis Dahlén
Valberedning:  Astrid Toll, Stig Pettersson
Ordinarie ledamöter i Eksjö kommuns hembygdsråd:  Gunnar Dahlén, Saimy Swärd
Kontaktpersoner för vuxenskola: Johanna Lönnroth