Kontakt

Kontaktpersoner

Ordförande: Anders Andersson, tel. 073-027 8501
Sekreterare och webbansvarig: Saimy Swärd, 076-1469936
Kassör: Alfhild Hammarström, tel. 076-7322195

E-post: kontakt (at) bellofornminne.se
Postadress: Bellö Fornminnesförening, Hässleberg 4, 57032 Hjältevad

Visning av hembygdsgården och dess samlingar kan arrangeras via kontakt med föreningens ordförande.

Styrelsen 2018

Ordförande: Anders Andersson
Sekreterare: Saimy Swärd
Kassör: Alfhild Hammarström

Ordinarie ledamöter:  Alfhild Hammarström, Marianne Johansson, Katarina Andersson Erland Brogren, Håkan Johansson och Saimy Swärd
Suppleanter: Monica Brogren, Eva-Lena Johansson, Gunnar Dahlén
Revisorer:  Alf Andersson, Johanna Lönnroth och suppleant Sören Evertsson.
Valberedning: Göte Wårdell, Inga-Lill Johansson, Anette Nilsson.
Ordinarie ledamöter i Eksjö kommuns hembygdsråd:  Berith Andersson, Saimy Swärd.
Kontaktpersoner för vuxenskola: Monica Brogren och Johanna Lönnroth.