Bellö kyrka

Bellö kyrkby ligger i mitten som navet i ett hjul, där ekrarna är vägar, bärande ut åt alla håll, till alla gårdar, och dit ingen i socknen har längre än den halva milen att fara.

Sven M Hultkvist (1916-2000)

 

Nuvarande kyrka uppfördes av byggmästare Peter Eriksson år 1823 efter ritningar av arkitekten Jacob Wilhelm Gerss. Kyrkan byggdes då på samma plats som den tidigare medeltida helgedomen.  Byggnadsarbetet pågick under åren 1823 – 1826 och 1828 invigdes Bellö kyrka av den dåvarande biskopen doktor Marcus Wallenberg.  Den tidigare kyrkan var förmodligen från 1200-talet och byggd på gråsten.

På kyrkogården finns ännu kvar två gamla bodar av vilka den ena användes som bårhus och den andra som sockenmagasin. Båda dessa bodar torde vara från 1700-talets senare del. De vackra portarna in till kyrkogården tillverkades 1898 av smeden Oskar Swahn som tillhörde en släkt som i flera generationer varit kyrkväktare vid Bellö kyrka.

Bellö kyrka Foto: J Lönnroth (2015)