Historik

Bellö Fornminnesförening

Föreningen grundades år 1923 och har idag ca 100 aktiva medlemmar. Föreningen ordnar ett antal olika aktiviteter bl.a. firandet av nationaldagen och den traditionella Bellö marknad som har långa anor. Varje år hålls diabildsförevisningar av donerade bilder till föreningen och kortare resor till intressanta utflyktsmål. Fornminnesföreningen upprätthåller och vårdar flera äldre stugor och bodar i fornminnesparken belägen i Bellö Kyrkby.  Föreningen har dels genom inköp och dels genom gåvor förvärvat många intressanta och värdefulla föremål från gången tid. Visning av hembygdsgården och dess samlingar kan arrangeras via kontakt med ordföranden.

Nationaldagen 6 juni firades i Bellö fornminnespark. Bild: J Lönnroth 2019.