Aktiviteter

Aktiviteter inom föreningen

  • Utmärkning av gamla torp och backstugor samt insamling av fakta kring torpen och de människor som har levt och verkat där.
  • Samverkar med andra föreningar vid den s k Bellö-dagen i fornminnesgården i juni månad.
  • Arrangemang på Sveriges Nationaldag.
  • Ordnar kaffeservering vid en årlig friluftsgudstjänst på midsommardagen.
  • Arrangerar varje år Bellö marknad. Marknaden äger rum den första torsdagen i augusti månad och marknadsplatsen är Bellö fornminnesgård i Bellö kyrkby. Marknadsansvarig är ordf. Anders Andersson Tel. +46(0)730-278501 E-post
  • Deltar i Eksjö kommuns hembygdsråd och dess arbete.
  • Deltar vid Arkivens dag.
  • Fornminnesparken upplåtes varje år, en gång i augusti månad, till Frälsningsarmens Eksjökår för friluftsgudstjänst. Traditionen påbörjades redan på 1930-talet.
  • Visning av hembygdsgården och dess samlingar kan arrangeras via ordföranden.