Aktiviteter

Aktiviteter inom föreningen

  • Arrangerar varje år Bellö marknad. Marknaden äger rum den första torsdagen i augusti månad och marknadsplatsen är Bellö fornminnesgård i Bellö kyrkby. Marknadsansvarig är ordföranden Anders Andersson Tel. +46(0)730-278501 E-post
  • Arrangemang med musik och tal på Nationaldagen.
  • Ordnar olika aktiviteter som fotovisningar, visning av samlingar på arkivens dag m.m.
  • Samverkar med andra föreningar vid olika evenemang som t.ex. Mopedrallyt i maj, vid friluftsgudstjänst på midsommardagen osv.
  • Utmärkning av gamla torp och backstugor samt insamling av fakta kring torpen och de människor som har levt och verkat där.
  • Deltar i Eksjö kommuns hembygdsråd och dess arbete.
  • Visning av hembygdsgården och dess samlingar kan arrangeras via ordföranden.

 

Mopedrally i Bellö, start vid bygdegården. Foto J.Lönnroth

Arkivens dag i Bellö Foto: J Lönnroth