Bellöbor berättar

BELLÖ BOKEN

Tanken på en hembygdsbok väcktes vid Bellö fornminnesförenings årsmöte år 2001. Det ansågs vara en brist att så lite fanns dokumenterat om Bellö och dess befolknings liv och leverne under gången tid.

Vi tog på oss uppgiften att söka göra en skrift om vår kära hembygd, som vi återvänt till efter yrkesverksamhet på olika platser i vårt land.

Med denna bok hoppas vi kunna ge en beskrivning av Bellö socken och dess utveckling, främst under 1900-talet. Som utgångspunkt har vi använt en text, författad i mitten av 1950-talet, av Sven M. Hultkvist (1916-2000), komminister i Bellö 1945-1956, samt ca 1200 brev utväxlade under åren 1960-1969 mellan Bellös siste dagsverkstorpare Viktor Karlsson (1893-1969) och folklivsforskaren Karl Gösta Gilstring (1915-1986).

Ur kulturhistorisk synvinkel är nämnde Viktor Karlssons berättelser om torpare och bönders liv oerhört värdefull och bör vara av intresse inte bara för den historiskt intresserade utan också för en alltmer historielös yngre generation som kanske inte haft möjlighet att ta del av äldre människors livsberättelser.

Vi vill genom komplettering av detta material visa på en utveckling under drygt ett hundra år – en utveckling som gått i en allt snabbare takt och som kommit att förändra livsbetingelserna för befolkningen i en lite landsortsförsamling.

Malte Lämkull och Göran Wede

Edit: 2018 Just nu är upplagan av boken slutsåld. Boken finns att läsa på Eksjö stadsbibliotek. Eller så hittar man den på loppis.