Fattigstugan i Bellö

Bellö fattighus byggdes för ca 225 riksdaler år 1874. Virket till huset samlades genom sockendagsverken. Huset kom aldrig egentligen att användas som fattigstuga, så man börja hyra ut rum istället. Huset hade två rum. Först bodde skolläraren F.A. Pettersson i ett av rummen i två år, och efter det bodde småskollärarinnan Matilda Zakrisson där under en lägre tid (ca 1881-1917).  Fattighuset revs redan 1938, då huset länge hade stått oanvänt.

 

Bilden finns i Bellö fornminnesföreningens bildarkiv (fotograf okänd)

 

Hur det såg ut i ett fattighus på 1800-talet är känt från många skildringar, inte minst i Albert Engströms bygder, och det var varken bättre eller sämre hos oss. Där stod matskrinet under sängen, och där hade var och en sin stekpanna och kaffekokare på den trånga spishällen, som orsakade många bittra gumträtor, men med fast hand styrde ”regentan” sina ofta originella likar. Fattighuset revs 1938 och hade då länge stått oanvänt. Sedan dess har inget nytt byggts. Trots allt var dock fattigdomen aldrig stor eller omfattande i Bellö. Flera av ämbetsberättelserna, t.ex. kyrkoherde Törnbloms av år 1873, kan omtala att ”för närvarande inga understödstagare finnas i fattighuset”. I känd tid har endast en behövt tillgripa tiggeri, nämligen ”Måns i Kappen”, kyrkoskriven som Nils Magnus Jonsson i Lyckås. 

Texten lånad ur boken Sveriges bebyggelse landsbygden del 1 (1952).

 

Flygfoto AB Flygtrafik, Jönköpings läns museum (public domain)