Lussekälla

Denna källa har varit en offerkälla och det sägs att den har runnit upp ur marken där en kvinna vid namn Lucia blivit mördad. Vem denna Lucia var vet man inte. I närheten av källan ligger ett stort offerkast. Genom att kasta grenar och småsten på platsen har man utmärkt platsen för en mordgärning. Hur gammal denna källa är vet man inte heller. Källan nämns i de skrifter som prästerna samlade in under åren 1667-1690.

Där står det:

”Ifrån Bella kyrchio öster uth ungefär et Mesqvetskot ligger een kella wijd Nampn Sanctae Luciae kella af diup een aln, til den samma hafwa och the söckt som någon siukdom hade haft, twätat sigh och drucket ther aff, och ofrat i samma kella penningar, nålar, knifwar, klädes klutar, skålar, träskedar etc. mehra om densamma weet iagh något beräta. Hoos samma kella hafr och af uhrminnes warit een stor rijskast, på hwilcken the som samma kella gingo förbij, iu åth minstone kastat een liten green eller qwist der upå, hwilcken rijskast af mycken storheet än är til at beskoda.” 

(citat ur Norra Smålands Medeltid. sid. 403-404)

Undertecknad av dåvarande kyrkoherden Nicolaus Bengtsson-Rymonius, som blev kyrkoherde i Ingatorp 1660 och avled 1707. Källan är ett av fyra medeltida pilgrimsmål i Linköpings stift. De övriga tre målen är Vadstena, Linköpings domkyrka och Skänninge.  Platsen kan besökas med bil eller till fots.