Inget nationaldagsfirande i Fornminnesparken 2021

Styrelsen har beslutat att inte hålla Nationaldagsfirandet då smittläget ännu är ganska högt och alla föreningens medlemmar ännu inte är vaccinerade med två doser. Dessutom är  det svårt att ordna med anvisade platser för deltagare även icke medlemmar.  Vanligtvis brukar antalet deltagare överstiga 100 stycken. Till det kommer kaffeservering och traditionell ostkakeservering som borde serveras vid borden.Vi inväntar nästa sommar istället.